Värmepumpar

Vi installerar och servar värmepumpar i egna hem, hyresfastigheter, K-märkta fastigheter och övriga lokaler. För dessa projekt använder vi allt från värmepumpar av typen luft/luft till bergvärme.

Solens värme ger mängder av energi. Den lagras i luften, berget, marken och sjön. En värmepump hämtar och utvinner värmen så effektivt att uppvärmningskostnaden för ett småhus kan minskas med ända upp till 75%. Besparingarna återbetalar kostnaden för installationen på bara några år.
En värmepump kräver ingen skötsel eller påfyllning av bränsle. Den tar liten plats; ofta mindre än en halv kvadratmeter.

Vi har bra överblick över det utbud som finns på marknaden för värmepumpar. Ska du hämta värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag? Vi hittar det alternativ som passar dina förutsättningar bäst.

Kontakta oss för personlig vägledning

Christian Westher Fastighetsvärmepumpar på telefon 019-767 33 16 christian.westher@edekyl.se

Sune Davidsson i Örebro på telefon 019-767 33 09 sune.davidsson@edekyl.se

Håkan Kjäll i Stockholm på telefon 08-519 426 44 hakan.kjall@edekyl.se

Veronica Sistonen i Västerås på telefon 021-490 01 13 veronica.sistonen@edekyl.se

Björn Bengtsson i Motala på telefon 0141-65 58 64 bjorn.bengtsson@edekyl.se