Enkät - olycka på arbetsplats

Jag vet vad som gäller kring brand och utrymning på min arbetsplats.

Jag har tagit del av de särskilda instruktioner som finns kring de farliga ämnen i mitt arbete.

Jag använder och har kunskap om nödvändig personlig skyddsutrustning för mitt arbete.

Jag vet vilka rutiner som gäller vid sjukdom och rehabilitering på min arbetsplats.

Jag vet vilka rutiner som gäller vid ensamarbete.