ICA Kvantum

Vi har fått förtroendet att installera butik och klimatkyla i nya ICA Kvantum Östersund.