R22

Förbud mot att använda köldmediet HCFC

Köldmedium av typen HCFC, till exempel R22, ska fasas ut. HCFC får dock för närvarande användas i befintlig köldmedieutrustning, men det är påfyllningsförbud.

Efter den 31/12 2014 är det förbjudet att inneha köldmedieutrustning som innehåller HCFC.

Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar om de används yrkesmässigt och där den installerade mängden köldmedium överstiger 3kg.

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör konverteras till annat köldmedium eller skrotas i god tid innan detta datum.

Om ni har system som  innehåller mer än 3kg  R22 så ställer vi gärna upp med råd och hjälp att konvertera eller byta ut dessa.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor.