Julklurigt 2014

Gratulationer till vinnarna i vårt julutskick

1:a priset som består av ett presentkort från Sir Winston värde 1000,- , I detta presentkort ingår även en tur och returresa Badhusparken - Verkö slott med Isexpressen under vårvintern 2015.

Grattis till Anna Svedberg på ICA Nära Stugun. (Gissade 41 inlämnade svar)

2:a pris, 2 biobiljetter kommer att skickas till Hans-Erik Johansson, OKQ8 Lugnvik (Gissade på 44 inlämnade svar)

3:a priset, 2 biobiljetter kommer att skickas till Monica Lundqvist på Salong Nobless Östersund. (Gissade 33 inlämnade svar)

Tröstpris, 2 biobiljetter kommer att skickas till Anders Enqvist, Torvalla By. (Gissade 32 inlämnade svar)

 

De rätta svaren:

A. 3   21% räknar man med att köldmedieförbrukningen av F-gaser kommer att vara år 2030 jämfört med 2015 års nivå.

B. 1  Över 2500 räknas som ett högt GWP värde.

C. 2 Svensk Kyl & Värmepumpsförenings hemsida hittar man på www.skvp.se

D. 39  39st svar fick vi in på utskicket.