Utfasning köldmedier med höga GWP värden

Utfasningen har påbörjats gällande köldmedier med höga GWP värden.

Vi har fått informationen att Honeywell (en av världens främsta kölmedieproducenter) har för avsikt att sluta sälja köldmedierna R404A och R507 i Europa från och med nästa år. Priserna på dessa köldmedium stiger kraftigt och köldmedierna kan snart bli en bristvara.

Vi hjälper gärna till och tittar över en alternativ lösning på era R404A köldmediesystem.
Mejla i så fall till Jan på adress: jan@frysokyl.se eller ring in till oss på 063-778130