Polfärskt satsar

Polfärskt satsar på hållbarhet med CO2 som köldmedia!

 

Polfärskt Bröd är en rikstäckande leverantör av färskt bröd över hela Sverige. Konceptet är framgångsrikt - färskt bröd som frysts in på rätt sätt direkt efter bakning, når konsument i butiken med lika bra eller bättre kvalitet än bröd som inte varit fryst.

 

Frys & Kylservice har nyligen fått i uppdrag av Polfärskt att förnya deras fryslager i Östersund. Frys & Kylservice bygger en helt ny miljövänlig frysanläggning där CO2 används som köldmedia. Företaget är också huvudentreprenör och ansvarar för en utökning med 120 kvm frysyta. Frysproduktionen är ytterst energieffektiv och överskottsvärmen kommer att återvinnas till 100%.

Överskottsvärmen kommer användas för att värma upp fastigheten samt förhindra att permafrost bildas under frysrummen.

 

Kylmedier som bidrar till växthuseffekten förbjuds

 

I dag har Polfärskt befintliga frysrum med R404a som köldmedium. Det är ett mycket vanligt köldmedia som i dag är föremål för utfasning. EU har beslutat att köldmedier med hög påverkan på växthuseffekten skall förbjudas. Stoppdatum är 2020 vilket innebär att påfyllning och installation av köldmedier som R404a förbjuds. Redan idag är tillgången på detta köldmedium mycket begränsad, med kraftig prishöjning som följd.

 

Ny energieffektiv och miljövänlig teknik

 

För Polfärskt som arbetar aktivt med frågor kring hållbarhet och miljö är det en självklarhet att konvertera till CO2 som inte har någon miljöpåverkan alls. Redan i dag använder t e x hela Polfärskts bilpark HVO i stället för diesel vilket har minskat deras utsläpp av koldioxid med 157 000 kilo per år. Polfärskt är nominerade för pris som Årets ”hållbarhets företag” i Jämtland.

 

-Hållbarhet ligger högt på agendan hos oss inom Polfärskt. Det är ett högprioriterat område och ett måste inför framtiden. Vi har anlitat Frys & Kylservice därför att det är ett företag som stämmer väl överens med våra värderingar. Vårt samarbete med dem sträcker sig många år tillbaka och vi värdesätter den relationen. Som yrkesmän är de

kompetenta och lyhörda, säger Leif Arnesson, vd på Polfärskt i Östersund.

 

 

- Tekniken och lösningen vi installerar hos Polfärskt representerar framtiden. Miljövänligt, energieffektivt och ekonomiskt. Vi vill tillsammans med Polfärskt stärka vår position som företag, vi söker gröna lösningar med hållbarhetstanken som grund. Projekteringen är klar och vi går nu snart i produktionsfas I början av februari 2018 ska allt stå klart, säger Jan Lindfors, projektledare på Frys & Kylservice.