livsmedel.jpg

Butikskyla

Med butikskyla kan man även hänvisa till kyl- och frysdiskar. Vi på Frys & Kylservice tar gärna ett övergripande ansvar och installerar utrustning som är lämpligast för din butik.

Dessutom ser vi till att frys- och kyldiskarna som du ska ha dels är ekonomiska men även miljöanpassade och hållbara. Utöver detta bör de även vara relativt enkla att övervaka. Med ett övervakningssystem från Frys & Kylservice behöver du inte fundera på hur det ser ut med din butikskyla eftersom systemet snabbt låter dig veta om något är fel som du i sin tur kan åtgärda med det samma. Det är givetvis tids- och kostnadseffektivt.

Butikskyla och design

Givetvis är det viktigt att utrustningen är kostnadseffektiv och ekonomisk samt miljöanpassad och hållbar men vi tänker även till på dina kyl- och frysdiskars design. Anlitar du Frys & Kylservice så får du även en design som bidrar till ökad merförsäljning och återbesök. Dessutom så bidrar den till en trivsam arbetsmiljö för dina medarbetare.