ICA Maxi Östersund

ICA Maxi etablerar sig i Östersund 2007. Vi fick äran att leverera och installera en co2 anläggning samt leverera värmeåtervinning via värmepump. Värmepumpen levererar värme och komfortkyla till fastigheten.