Östersunds Sjukhus

Ombyggnad kylsystem 9

Östersunds sjukhus satsar på frikyla. Två stycken frikylemaskiner på vardera 220kW installerades av oss. Maskinerna som väger 3ton/st fick lyftas upp med helikopter och ger nu både process och komfortkyla till en låg energiförbrukning.