Varuhuset Traktören

Varuhuset Traktören byggs om och ventilationssystemet anpassas för ny verksamhet som kräver mer komfortkyla. Vi löste detta med ett ventilationsinterface mot ventilationsaggregatet . Numera finns 50kW kyleffekt att tillgå.