Invigning av Långflons Stormarknad

Gårdfeldts Kyl bygger CO2-system i Långflon

Idag invigs den nya butiken Långflons Stormarknad vid den norska gränsen i norra Värmland.

Gårdfeldts Kyl har haft den stora äran att få projektera och installera butikens kylanläggning.

Valet av kylanläggning föll på ett aggregat från Advansor med det naturliga köldmediet CO2.

 

Vi önskar butiken och dess personal lycka till!