Utbildning i Danfoss regulatorer

Under gårdagen hade vi förmånen att få genomgå utbildning i Danfoss regulatorer

Gårdagen bjöd på många nya lärdomar för vår driftspersonal. 

Syftet med kursen var att ytterligare öka på kompetensen gällande de nya och effektiva styr- och övervakningssystem som finns på marknaden.

Gårdfeldts är i full gång med att installera dessa i flertalet av våra nybyggnationer. De nya styrsystemen tillsammans med modern fjärrövervakning ger både driftsansvariga och anläggningsägaren möjlighet att upptäcka och åtgärda ev. felkällor redan innan det skapar problem som kan vara ekonomiskt kostsamma.

Detta bidrar självklart även till längre livslängd för anläggningen och möjlighet till betydande energi-besparingar.

Vi tackar Peter på Danfoss och Mats på MO Support för en mycket intressant dag med många nya tankar och idéer!