Nya regler gällande köldmedier

Från och med års-skiftet gäller den nya F-gasförordningen

Den 1 januari 2015 träder nya och viktiga regler i kraft gällande köldmedier och läcksökning av kyl- och värmepumpsanläggningar.

I praktiken innebär detta att många av de köldmedier som finns i dagens anläggningar antingen blir helt helt- eller vid påfyllnad förbjudna att använda.

Den nya F-gasförordningen innebär också att intervallet för läcksökning förändras. Intervallet mellan läcksökningar kommer i framtiden att bygga på, bland annat, hur skadligt anläggningens köldmedium är för miljön.