vaermepumpar.jpg

Värmepumpar

Vill du sänka dina driftkostnader? Vi levererar allt från mark- till luftvärmepumpar. En värmepump är ett utmärkt hjälpmedel om du vill sänka dina elkostnader, skona miljön och minska ditt oljeberoende.

 Gårdfeldts har bra överblick över det utbud som finns på marknaden för värmepumpar. Ska du hämta värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag? Vi hittar det alternativ som passar dina förutsättningar bäst.