Karlstad Congress Culture Center

Leverans och installation av vätskekylaggregat för komfortkyla samt leverans och installation av restaurangkylanläggningar.