Wermlands Brygghus

Installation av ny kylanläggning för brygglinje hos Wermlands Brygghus.