Lediga tjänster

Känsla för kyla....

Vi söker en projektledare och två kyltekniker. Arbetet som kyltekniker omfattar konventionell kyla, ammoniak och koldioxidanläggningar vilket kräver en formell certifiering via Incert för befattningen. I uppgifterna ingår bl a underhåll, reparationer och entreprenadarbeten på olika kyltekniska aggregat och anläggningar i Väster- och Norrbotten.

Som projektledare ansvarar du för företagets entreprenadverksamhet. Leder och fördelar arbetet inom projektgruppen, verkställer och slutför företagets entreprenader, lämnar statusrapporter på pågående arbeten till administration och VD. Attesterar tidsrapporter och fakturor kopplade till entreprenaderna. Ansvarar för resultatuppföljningen per projekt. Upprättar drift- och skötselinstruktioner. Upprättar vid behov en arbetsmiljöplan (Bas-U). Frågor besvaras av: Håkan Karlsson, VD, hakan.karlsson@grenholms.se 070-6018358 eller 090-717024. Patrick Gustavsson, adm.chef, patrick.gustavsson@grenholms.se 070-6018347 eller 090-717025