Kyrkpumpen – ett koncept för framtiden

Tesab AB och Luleå stift har sedan 2011 arbetat med ett projekt där värmepumpar har använts för uppvärmning i några av stiftets kyrkor. Projektet har fått namnet Kyrkpumpen och har utförts av Grenholms Kylservice AB som ingår i TESAB-kedjan.

Nu har Tesab AB tillsammans med Håkan Kohkoinen och hans personal under två dagar i Skellefteå och Luleå presenterat resultat och erfarenheter från projektet för stiftets församlingar. Konceptet Kyrkpumpen är inte bara en teknisk lösning utan innehåller även råd för installation i K-märkta fastigheter, hur värmepumpen samverkar med övriga energilösningar samt hur installationen utförs för att göras så osynlig som möjligt.

Kyrkpumpen har visat att det går utmärkt att förena äldre fastigheter med energisnåla och effektiva värmepumpslösningar från marknadens ledande leverantörer.

Installationsarbetet framöver kommer att delas mellan TESAB-kedjans företag i regionen: Grenholms Kylservice AB, NKI-KYL AB samt Kiruna Kyla & Värme AB.