Komfortkyla

Vi skapar bra klimat och rätt temperatur på kontor och arbetsplatser inom både offentlig och privat verksamhet. Detta gör att din arbetsmiljö blir mer trivsam.

Har du jobbat på ett kontor med fel temperatur? Då vet du hur irriterande det kan vara. Vi ser till att din arbetsmiljö får ett gynnsamt klimat.

Grenholms har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.

Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat - som påverkar din arbetsprestation positivt.

Kontor och mötesplatser