tesab-service.jpg

Service

Ett driftsstopp kan orsaka stor ekonomisk skada. Vi erbjuder serviceavtal för att minimera den risken, oavsett om det gäller service på din värmepump, kylservice eller ventilationsservice. När anläggningen har tagits i drift är fungerande service och underhåll viktigt för att undvika oplanerade driftstopp.

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service och ha en hög flexibilitet. Vi erbjuder självständiga och kunniga servicetekniker som genom regelbunden tillsyn och skötsel kan hjälpa till att minska löpande driftkostnader, samtidigt som den ökar driftsäkerheten. Om något oförutsett ändå skulle inträffa finns våra jourtekniker alltid snabbt på plats!

Med hjälp av vår driftcentral har vi övervakning dygnet runt och tillgång till jourtekniker. Systemet låter dig snabbt veta om något är fel som du i sin tur kan åtgärda med detsamma. Det är både tids- och kostnadseffektivt!

Vi är auktoriserat serviceombud åt Nibe och återförsäljare av Daikin och Mitsubishi.

Per Norgren

Per Norgren

Serviceledare
Tel: 090-717027
Mob: 070-6018353
per.norgren@grenholms.com