Utfasning av köldmediet R22

Arbetet med att byta ut de för miljön skadliga HCFC-köldmedierna mot bättre alternativ pågår fortlöpande i Europa. Ett av dessa köldmedier är R22 och här finns det sedan 2002 ett förbud för användning vid nyinstallation.

Förbud mot att använda HCFC (t.ex. R22, R401 och R402) träder i kraft den 1 januari 2015 och omfattar utrustning för kylning, luftkonditionering och värmepumpar för yrkesbruk där köldmediemängden är över tre kilo.
Den slutgiltiga avvecklingen av R22 i befintliga anläggningar är planerad till som längst december 2014 och då är det tänkt att alla anläggningar skall tas bort från marknaden.
I väntan på att tidsfristerna skall träda i kraft kan du som brukare välja mellan nybyggnation eller anpassa till införandet av mer miljövänliga och för naturen bättre köldmedier.

GS Kylservice AB hjälper dig att ta fram nya framtidssäkra lösningar

Vi har lång erfarenhet av olika typer av köldmedier, kylmaskiner och den teknik som används för att kyla och värma allt från livsmedel till tappvatten.

Genom vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa dig att ta fram fungerande och energieffektiva lösningar när du vill byta ut din R22-anläggning mot ett mer miljövänligt alternativ.

 

Vi erbjuder dig därför följande:

• Genomgång av installerad kyl- och värmepumpsutrustning för att bedöma skick och prestanda

• Behovsanalys av ert kyl- och värmebehov med inriktning på nuläge och eventuella önskemål för framtiden

• Framtagande av åtgärdsplan för avinstallation och skrotning av gammal utrustning som innehåller HCFC-köldmedier av typen R22

• Förslag på ny lämplig utrustning som är miljövänlig och energieffektiv

• Skrotning och avinstallation av gammal utrustning inklusive destruktion av HCFC köldmedia R22

• Försäljning, installation och igångkörning av ny utrustning