Frimurarna halverar sina energikostnader!

TESAB-företaget GS Kylservice installation minskade energiförbrukningen med 61% och energikostnaderna med 45% i det nyrenoverade Frimurarhuset!

Årsskiftet 2011 förvärvade Frimurarna Frimurarhuset (fd Östra skolan) i centrala Motala. Ett stort renoverings- och ombyggnadsarbete vidtog. Byggnaden som uppfördes för över 100 år sedan är en pampig byggnad i fyra plan inklusive en gymnastikhall. Varje plan har högt i tak vilket var standard för den tidens skolor. Frimurarhuset är på 1.184 kvm samt ett gymnastikhus på 452 kvm.

Installationen var lönsam från år ett!

2014 bedömdes energikostnaderna vara så höga att Frimurarna tog in anbud från tre olika leverantörer för att skapa en effektivare energilösning.

-Vi tog in priser från tre olika företag med värmepumparna Mitsubishi, IVT och NIBE. Anbuden noll-ställdes på så sätt att alla fick samma borrdjup ner till berg. Vi hade också en person till hjälp med hög sakkunskap inom bergvärmeteknik. Vi fann att det TESAB-anslutna företaget GS Kylservices maskin med en Mitsubishi var den som låg lägst i pris samt hade den bästa tekniska utformningen. Valet var därför lätt, säger Bengt Ahlesten, ordförande i Murarnas Fastighetsförvaltning AB.

Februari 2015 var GS Kylservice klara med sin installation. Fjärrvärmen hade kopplats bort och värmepumpen var igång. Resultatet visar att kostnadssänkningen varit så stor att installationen varit lönsam redan första året. Energikostnaden har sjunkit så mycket att det motsvarar räntor och amorteringar.

-Det här var ett bra och intressant projekt där vi gick in i värmecentralen och kopplade bort fjärrvärmen. Jag tror vi fick uppdraget för att vi både kunde presentera ett bra prisförslag i kombination med en bättra lösning än våra konkurrenter. Sedan är det så klart glädjande att få svart på vitt av vår kund att vårt uppdrag varit lyckosamt och lönsamt för dem, säger Peter Eriksson, Kvalitets- och miljöansvarig på GS Kylservice AB