GS Kylservice utökar personalstyrkan och hälsar Jesper välkommen in i gänget!