granskog.gif

Hållbarhet

TESAB är Sveriges största rikstäckande kedja av kylföretag och ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme. Genom att vi använder naturliga köldmedier i applikationer får vi en neutral och kretslopps anpassad arbetsmetod. Därmed är våra lösningar framtidssäkra, miljövänliga och kostnadseffektiva.

Nu tar vi ytterligare ett steg genom att ta ett helhetsperspektiv över hållbarhetsfrågorna. Vi kallar det 100% Hållbarhet och det innebär att vi inom TESAB aktivt arbetar för ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Vår policy 100% Hållbarhet sammanfattar vi i följande tio punkter

  • Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
  • Arbeta för en hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap och trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö- och utvecklande arbetsklimat för alla
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
  • Visa lokalt samhällsengagemang
  • Vara transparent mot kunder, medarbetare m.fl.

Nedan har vi fördjupat oss i vad hållbart företagande innebär för oss:

1. Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan
Vi arbetar aktivt med övergången till naturliga köldmedier med positiv miljöpåverkan. Genom att ständigt föra en dialog med våra kunder och anpassa val och systemutformning för varje unikt tillfälle, ser vi att detta resulterar till positiv miljöpåverkan under hela arbetsprocessen och goda relationer mellan alla parter.

2. Arbeta för en hållbar resursanvändning
Vi använder närproducerat material genom att använda restprodukter i kretsloppet och minimera energianvändningen med effektiva system och värmeåtervinning. Transporter kostar på miljön och vi strävar alltid till att planera resandet och minimera antalet leverantörer.

3. Gott ledarskap och trygg ekonomi
Vi värdesätter våra medarbetares utveckling och uppmuntrar engagemang. Vi erbjuder systematisk kompetensutveckling och säker företagsstruktur för en stabil ekonomi.

4. Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla 
Genom kontinuerliga utbildningar med syfte att ge säkra utföranden, avser vi skapa en trygg arbetsplats och god hälsa bland våra medarbetare. Alla medarbetare skall sträva tillsammans för ett bra arbetsklimat.

5. Arbeta för jämställdhet och mångfald
Våra medarbetare får aktivt delta i lednings- och strukturfrågor vilket leder till en öppenhet och förbättrad kommunikation på arbetsplatsen. Vi strävar ständigt efter mångfald och jämställdhet.

6. Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster
Vi väljer leverantörer och producenter med omsorg som har bra hållbarhetsprogram och arbetsvillkor.

7. Främja mänskliga rättigheter
Vi anser att företagande och respekt för mänskliga rättigheter går hand i hand som en del av hållbarhet.

8. Alltid agera enligt etiska affärsmetoder
Vi följer regelverket och lagar och har en öppen agenda med våra samarbetspartner. Vi lyssnar in kundens behov och levererar produkter och tjänster utifrån kundens förväntningar.

9. Visa lokalt samhällsengagemang
Som en rikstäckande kedja av företag med stark lokal förankring är vi måna om lokala engagemang. Detta varierar från ort till ort men i helhet vill vi inspirera och stödja positiva initiativ och engagemang i samhället inom utbildning, idrott, kultur med mera.

10. Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare
Vi har en öppen dialog med samarbetspartner och medarbetare för att tillsammans öka kunskapen och stärka förtroendet.

TESAB är stolta medlemmar i Gröna Städer. Tillsammans driver vi utvecklingen mot fler urbana miljöer och att Sverige ska bli världsledande inom hållbar samhällsbyggnad. Läs mer om Gröna Städer och samarbetet här.