Inför Franchisemötet 160916 angående centrala kundavtal

Vill du att varumärket TESAB stärks för att ta nya affärer? *

Ska Tesab AB skriva centrala avtal? *

Och/eller ska Tesab AB hjälpa er regionalt att ta nya avtal? *

Om Tesab AB skall skriva centrala avtal, kan ni leva med den prisbilden och villkor som redan är framtaget?

Ska Tesab AB endast informera och föra dialoger med de stora kunderna för att stärka varumärket TESAB?