Internutbildning

Internutbildning - 100% Hållbarhet

För att bli bäst inom hållbarhet behöver vi nu lägga i nästa växel. Som en del av TESABs hållbarhetsarbete utvecklas just nu en internutbildning med syfte att utbilda och informera hur vi i TESAB aktivt skall jobba mot gemensamma mål inom hållbarhet.

För att hålla en kvalitativ och tidseffektiv utbildning ber vi er därför svara på frågorna nedan. Utifrån svaren kan vi utforma en bra och intressant utbildning där vi tillsammans utvecklas inom hållbarhet.

Utbildningen riktas främst till ägarna, men övriga medarbetare är med fördel välkomna. Efter utbildningen läggs stort ansvar på er ägare att vidarebefordra denna kunskap och informera era anställda om vad hållbarhet innebär i kedjan samt för er verksamhet. Efter denna utbildning är nästa steg att skapa en utbildning för era tekniker.

Vi önskar era svar senast fredag 27 juli.

Ditt namn och franchiseföretag

Internutbildning - tillfällen

Hur kommer du delta? *

Hållbarhet - allmänt

Vet du vad begreppet hållbarhet inom Tesab innebär?

Vet du vad Tesabs hållbarhetspolicy innebär?

Vet du hur du ska jobba med hållbarhet i ditt företag som en del av Tesab-kedjan?

Skulle du behöva material för att informera din personal?

Hållbarhet - praktiskt

Arbetar du redan aktivt med hållbarhet inom företaget i dag?

Återvinner du allt återtaget/överblivet material?

Är du van vid att arbeta med naturliga köldmedier?

Vet du hur du använder Hållbarhetspolicyn som en fördel i din affärsverksamhet?

Har du informerat dina leverantörer och UV att ni jobbar med hållbarhet?

Hållbarhet - marknad & kommunikation

Skulle du behöva färdig hjälptext till avtal/offerter/anbud som är kopplade till hållbarhet?

Skulle du vilja veta mer om hur du lokalt kan använda hållbarhetsfrågorna som bra PR mot media i form av pressreleaser, evenemang med mera?

Hållbarhet - teknik

När du väljer teknik, väljer du köldmedium med lägst möjligt GWP?

Väljer du i första hand ett naturligt köldmedium?

Vet du vilka värmeåtervinnings möjligheter det finns för CO2-system och hur dom utformas?

Vill du utveckla företaget inom tekniker som är kopplade till hållbarhetslösningar?

Vet du hur du bygger ett storkök/restaurangkök med CO2?

Vet du hur du bygger en livsmedelsbutik med C02?

Vet du hur du bygger en isbana med CO2?

Vet du i vilka sammanhang man kan använda CO2 till exempelvis värmepumpar?

Vet du hur mycket mindre drivenergi som det går åt för en CO2-anläggning jämfört med andra lösningar?

Vet du hur du hur kallt man kan kyla med CO2?

Övrigt