Klimatkontroll Hornbeck AB har bytt namn till Klimatkontroll Syd AB

Under de senaste åren har efterfrågan på våra produkter och tjänster ökat kraftigt. För att möta upp detta har bl.a. ny personal tillsatts i syfte att öka servicegraden.