Anders Ekdahl ny styrelseordförande i Tesab

Vid Tesabs bolagsstämma den 21 maj 2015 valdes Anders Ekdahl till styrelseordförande. Anders har lång erfarenhet från teknikinriktade företag som arbetar med entreprenader och service.

Han har bl.a. varit VD hos Kylentreprenörernas Förening under åren 2005-2007. För närvarande är Anders VD på Svensk Industriförening Sinf som arbetar med rådgivning inom affärsutveckling, affärsjuridik och arbetsrätt riktat till mindre- och medelstora ägarledda företag. 
 
-Jag hoppas kunna bidra till Tesab-företagens utveckling med erfarenheter från eget företagande, företagsledande roller och styrelsearbete. Det känns extra roligt att få förtroende från Tesab-företagen. För ett par år sedan hade jag glädjen att få utbilda alla Tesab-företagens personal i Affärsmannaskap. Redan då kunde jag konstatera att det är bra företag, med bra medarbetare som har stor potential, säger Anders Ekdahl
 
Ordinarie ledamöter i styrelsen är:
Håkan Karlsson, Grenholms Kylservice
Richard Björk, Edekyl & Värme
Johan Christiansson, Örestadskyl
Patrik Spjuth, Polo Kylteknik
Suppleanter är:
Patrik Larsson, Industri och Laboratoriekyl
Richard Lind, ABAK