kontoroch-m_tesplatser.jpg

Komfortkyla

Vi ser till att du får rätt temperatur på ditt jobb. Det påverkar din arbetsprestation positivt.

Har du jobbat på ett kontor med fel temperatur? Då vet du hur irriterande det kan vara. Vi ser till att din arbetsmiljö får ett gynnsamt klimat.

Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.

Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat - som påverkar din arbetsprestation positivt.

Vill du veta mer?

Benny Söfgren
Service & Försäljning
040-671 12 51