Restaurang och storkök

Vi skapar rätt temperatur – i dina frysar, ugnar och utrymmen för förvaring och tillredning. Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör.

Det är viktigt att temperaturen är rätt i din restaurangs alla utrymmen för att din verksamhet ska kunna fungera så optimalt som möjligt.

Vi ser till att du har de rätta värdena i både kylar och frysar samt att all utrustning som ugnar, diskmaskiner och spisar fungerar som de ska. Att våra tekniker ofta har reservdelarna i bilen kan korta ner väntetiden avsevärt och gör att din restaurang kan återgå till normal drift på kortast möjliga tid. Bättre temperaturkvalitet i matvarorna innebär ökad livsmedelssäkerhet, bättre råvarukvalitet och minskat svinn. Klimatkontroll samarbetar med marknadsledande leverantörer som samtliga har ett brett sortiment och ledande teknik. Vi hjälper dig hitta det alternativ som passar dina förutsättningar bäst.

Läs mer här om hur vi även kan hjälpa dig med teknik och design på den utrustning du behöver.

Vill du veta mer?

Benny Söfgren
Service & Försäljning
040-671 12 51