Värmepumpar - fastigheter

En värmepump är ett utmärkt hjälpmedel om du vill sänka dina energikostnader, skona miljön och minska ditt oljeberoende.

Vi har bra överblick över det utbud som finns på marknaden för värmepumpar. Ska du hämta värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag? Vi hittar det alternativ som passar dina förutsättningar bäst.

Vill du veta mer?
Benny Söfgren
Service & Försäljning
040-671 12 51