Bättre driftsekonomi för Willys i Huskvarna

Willys i Huskvarna fick bättre driftsekonomi med koldioxid som nytt miljövänligt köldmedium!

Willys i Rosengallerian i Huskvarna genomförde under 2015 en modernisering av butiken samt en tillbyggnad på ca 300 kvm. De båda TESAB-anslutna företagen Kronobergs Kylteknik och Polo Kylteknik samarbetade om uppdraget. Willys i Huskvarna använde sig tidigare av vätskekylaggregat på både frys och kyl. TESAB-företagen installerad istället en koldioxidanläggning som är betydligt bättre för både driftsekonomin och miljön. I samband med ombyggnationen installerades dessutom ett system för att återvinna värmen från koldioxidanläggingen, vilket minskar behovet av andra värmekällor och ytterligare bidrar till bättre ekonomi och bra miljötänk. Installationen genomfördes med butiken i full drift.

- Samarbetet mellan de två TESAB-företagen fungerade klockrent i min butik. De tog stort ansvar och höll ordning och reda. Kommunikationen fungerade bra och de vara noga med att informera oss om varje steg de tog. Enligt kalkylen kommer det nya kylsystemet vara 45% billigare i drift än det gamla. Dessutom är det ett miljövänligt köldmedium som inte kommer att fasas ut i första taget, säger Claes Öhlund, butikschef på Willys i Huskvarna.

 

För mer information kontakta:

Kronobergs Kylteknik AB
Mats Lundgren
Projektledning/försäljning

Telenr: 0709-982 627
mats.lundgren@kronobergs-kyl.se
www.kronobergs-kyl.se