Modern hållbar CO2-teknik i ny matvarubutik i Växjö

Kronobergs Kylteknik har fått i uppdrag att utföra den kyltekniska installationen när det nu byggs en helt ny ICA Kvantum på campusområdet i Växjö.

Byggnaden är en träbaserad konstruktion enligt miljöbyggnad guld för ICA Kvantum-butiken i bottenplanet. På övriga sju våningsplan upprättas 248 studentlägenheter, varifrån studenterna kommer att kunna ta hissen rakt ner i butiken.

Kronobergs Kylteknik startade projekteringen av kylentreprenaden sommaren 2017 och är nu i dagarna klara med installationerna. Just nu testkörs de nya systemen för fullt.

Det Kronobergs Kylteknik har installerat är en modern, hållbar CO2-teknik. Koldioxidaggregatet skapar ”grön” kyla och har samtidigt full värmeåtervinning som tillför butiken mer eller mindre gratis värme och tappvatten, men även butikens luftkonditionering levereras av koldioxidaggregatet.

ICA Kvantum-butiken beräknas öppna i vår.