Karlslunda kyrka sänker sin energiförbrukning med upp till 75%

Kronobergs Kylteknik har fått i uppdrag att energieffektivisera Karlslunda kyrka. Istället för befintlig pelletspanna satte Kronobergs Kylteknik in en luft/vatten värmepump på 28kW. De har också kompletterat och byggt om kyrkans styrsystem samt satt in extra värme i bl a sakristian.

Svenska kyrkan tar idag hand om ca ca 3 700 kyrkobyggnader. Många av dem drivs fortfarande med olja eller pellets. En värmepumpsanläggning är den klart enklaste och bästa lösningen för att sänka energikostnaderna i kyrkor, församlingshem och bisättningsrum. Dessutom är lösningen miljövänlig! Kronobergs Kylteknik som ingår i TESAB-kedjan har stor vana av att arbeta i kyrkor och andra K-märkta byggnader.

- Vi har byggt om ett antal kyrkor här i Kronoberg men många återstår. Vi hjälper till med energigenomgång av kyrkor, församlingshem och bisättningsrum, nyinstallation av kylmaskiner och värmepumpar och utför service och underhåll av dem. Vi gör också årlig kontroll av kylinstallationerna och tar fram underlag för rapportering till myndighet. Vi utbildar dessutom också kyrkans personal i enklare underhåll av de installationer som finns. När det gäller Karlslunda kyrka så har vi slutbesiktning den 28 september och efter det har de fått en energieffektiv och miljövänlig kyrka som är hållbar över tiden, säger Mats Lundgren, projektledare på Kronobergs Kylteknik.