Miljövänlig CO2-isbana till Öjaby IS i Växjö

Kronobergs Kylteknik hjälper Öjaby IS bandysektion med att skapa en modern och miljövänlig isbana.

Det första första spadtaget till isbanan togs i september och nu är arbetet i Öjaby i full gång. Målsättningen är att det ska gå att åka skridskor redan i mitten av december 2018. Det har inte varit en lätt resa för den lilla föreningen. Växjö kommun avslog deras ansökan om kommunalt lån och extra driftsbidrag. 96% av investeringen sker därför med hjälp av lokala företag, privatpersoner, betydande ideella arbetsinsatser och föreningens 70-åriga sparkapital. 4% av investeringen kommer från Smålands idrottsförbund som föredömligt förstår den stora efterfrågan och stöttar projektet ”Isyta för alla”.

Projektet drivs av eldsjälar som bl a har fått lokala entrepenörer, som Kronobergs Kylteknik, att engagera sig. Isbanan som byggs blir inte en full stor bandybana men större än en hockeyrink. Måtten är 62 x 35 meter, men det finns möjlighet att utöka den konstfrusna isytan efterhand.

Det blir en miljövänlig CO2-isbana, som ska vara öppen för alla. Som köldbärare används bio-etanol och kylmediet blir CO2. Till det kommer Kronobergs Kylteknik koppla på värmeåtervinning som dels används för att värma byggnader och dels används för att skapa varmvatten åt ismaskinen. 520 kubikmeter grus och bärlager har tagits bort, isoleringen är gjord och nu läggs kylslingorna.

Till grund för den här konstfrusna isbanan ligger mycket ideellt arbete och stort engagemang från både lokala företagare och privatpersoner. Många har ställt upp, valt att engagera sig och vara delaktiga i processen ”Isyta för alla”. Det är vi oerhört tacksamma för. Utan det engagemanget hade inte det här projektet blivit av. Ett extra plus är att det blir en isyta med väldigt låg klimatpåverkan. Vår vision är att ge dagens barn och familjer möjlighet till spontanidrott i from av skridskoåkning ute i friska luften. Målet är att alla aktiva barn eller medlemmar i föreningen kommer betala en låg medlemsavgift där även träningsavgift ingår (men en annan avgift för icke medlemar i föreningen). Alla ska kunna vara med och vi kommer inte exkludera några barn från vår verksamhet utan ÖJABY IS hoppas på synergieffekter och samarbete med andra föreningar och skolor. Vi vet att många barn slutar spelar hockey och vi hoppas kunna fånga upp alla barn så dom fortsätter vara aktiva och åka skridsko men då med Öjaby IS,  säger Sebastian Sjöö, ordföranden i Öjaby IS.

- För oss var det självklart att ställa upp. Vi arbetar med hållbarhet och det här såg vi som en del i vårt arbete mot 100% Hållbarhet. Vi tror det är viktigt att visa lokalt samhällsengagemang, säger Mattias Eriksson, vd på Kronobergs Kylteknik.