ICA Kvantum, Växjö

När en helt ny ICA Kvantum byggdes på campusområdet i Växjö stod Kronobergs Kylteknik för den kyltekniska installationen.

ICA Kvantum-butiken är belägen på bottenplanet i en nybyggd, sju våningar hög, träbaserade byggnad som har klassificeringen Miljöbyggnad Guld. På övriga våningsplan finns 248 studentlägenheter, varifrån studenterna kan ta hissen rakt ner i butiken. Kronobergs Kylteknik installerade modern, hållbar CO2-teknik i butiken. Koldioxidaggregatet skapar ”grön” kyla och har samtidigt full värmeåtervinning som tillför butiken mer eller mindre gratis värme och tappvatten. Även butikens luftkonditionering levereras av koldioxidaggregatet.

 Kronobergs Kylteknik startade projekteringen av uppdraget sommaren 2017. Producerade hösten 2017 och butiken stod klar våren 2018.

 Beställare: Wica Arneg

 Fakta:

  • lj yta: 2200 m2
  • Effekt kyl: 95 kW vid -6°C
  • Effekt frys: 26 kW vid -30°C
  • Värmeåtervinning: 95 Kw tot, fördelat på VÅ 25 Kw och VS 75 Kw.