ICA Maxi, Växjö

”TESAB-företaget visade att det är lönsamt att vara miljövänlig!” Håkan Seiborg, ägare, ICA Maxi, Växjö.

Nytt miljövänligt kylsystem hos ICA Maxi i Växjö halverar driftskostnaderna!

ICA Maxi Växjö genomförde under 2015-2016 en ombyggnad av butiken. Det TESAB-anslutna företaget Kronobergs Kylteknik utförde uppdraget. ICA Maxi använde sig tidigare av vätskekylaggregat på kyl samt direktexpantion på fryssidan. TESAB-företaget installerade istället två koldioxidanläggningar som är betydligt bättre för både driftsekonomin och miljön. I samband med ombyggnationen installerades dessutom ett system för att återvinna varmvatten och värme till huset från koldioxidanläggingen,som ytterligare bidrar till bättre ekonomi och bra miljötänk. Installationen genomfördes med butiken i full drift.

-De tog stor hänsyn till både mina kunder och mina anställda när de genomförde uppdraget med butiken i full drift. Genomgående hade vi en bra dialog och de informerade oss om varje nytt steg de tog. Enligt kalkylen kommer det nya kylsystemet vara 40-50% billigare i drift än det gamla. Dessutom är det ett miljövänligt köldmedium som ligger i tiden och ICA:s tänk, säger, Håkan Seiborg som driver ICA Maxi i Växjö