Coop Västervik blir ännu mer miljövänlig och kostnadseffektiv

Coop Västervik genomför just nu en total modernisering av hela den befintliga butiken. Butiken som har en säljyta på ca 2200 kvm ska bli än mer attraktiv för kunderna, miljövänlig och få bättre driftsekonomi.

TESAB-företaget Kyl-Bergman har i samarbete med Kronobergs Kylteknik fått i uppdrag att bl a förnya butikens kyl- och fryspark. Genom att installera Co2 som köldmedium skapas en modern, driftsäker och miljövänlig butik.

Värmeåtervinningen i de nya installationerna beräknas uppnå ungefär 100 kWh och kommer bl a att återanvändas i form golvvärme samt till ventilationen. 100 kWh motsvara ungefär tio normala villors energiförbrukning mitt i vintern. I beställningen ingår dessutom ett nybyggt maskinrum med installation av kylmaskin samt nytt vakuumsystem för avloppet.

Projekteringen startade i andra veckan i september och installationen pågår med butiken i full drift. Uppdraget tar en paus under julhandeln för att slutföras i slutet av januari.

- En av många fördelar med att ingå i TESAB-kedjan är kompetensutbytet. Vi är utbildade inom Co2-tekniken men nu när det är skarpt läge ger det oss en extra trygghet i att ta hjälp och råd av kollegan Kronobergs Kylteknik. Ett bra samarbete mellan två företag inom TESAB-familjen, säger Jonas Bergman, VD, Kyl-Bergman.

- Det känns helt fantastiskt att butiken moderniseras och att vi bl a får helt nya kyl- och frysdiskar. Att de är miljövänliga och har hög värmeåtervinningsgrad är helt rätt för oss. Kyl-Bergman som vi sedan tidigare har ett serviceavtal med agerar professionellt och tar stor hänsyn till att vi bedriver verksamhet under installationstiden. Under julhelgen gör vi ett uppehåll i arbetet för att inte störa handeln. Därefter tar vi nya tag efter nyår, säger Niklas Fageryd, Butikschef, Coop, Västervik.