Uppbyggnad av kök på Västerviks Gymnasium

På Västerviks Gymnasium är Kyl-Bergman i full gång med att hjälpa till i uppbyggnaden av en restaurangskola och ett skolkök. Arbetet planeras att vara klart i december 2018.

Totalt handlar det om installationer av 7 kylrum, 2 frysrum, 2 nedkylningsskåp, 11 kylskåp och kylbänkar, berättar Jonas Bergman, VD på Kyl-Bergman.

Kyl-Bergman och resten av TESAB-kedjan arbetar utifrån policyn 100% Hållbarhet. Därför har allt installerats med CO2 som köldmedium. Det är ett miljövänligt köldmedium, för att få ett 100% hållbart miljöval.