Coop Västervik mer miljövänlig och kostnadseffektiv.

I slutet av mars 2017 så färdigställdes ombyggnad av Coop i Västervik. Butiken var i drift under hela ombyggnaden vilket krävde en god planering.

Vi fick i samarbete med Kronoberg Kylteknik i Tesab Kedjan uppdrag att förnya butikens kyl- och fryspark. Genom att installera Co2 som köldmedium skapades en modern, driftsäker och miljövänlig butik.

Värmeåtervinningen i de nya installationerna beräknas uppnå ungefär 100 kWh och kommer b.la. att återanvändas i form av golvvärme samt till ventilationen. 100 kWh motsvarar ungefär tio normala villors energiförbrukning mitt i vintern. I Beställningen ingick dessutom ett nybyggt maskinrum med installation av kylmaskin samt nytt vakuumsystem för avlopp.

-Det känns helt fantastiskt att butiken moderniseras och att vi b.la. får helt nya kyl och frysdiskar. Att det är miljövänliga och har hög värmeåtervinningsgrad är helt rätt för oss. Kyl-Bergman som vi sedan tidigare har ett serviceavtal med agerar professionellt och tar stor hänsyn till att vi bedriver verksamhet under installationstiden, säger Nicklas Fageryd, Butikschef, Coop.