Stor Besparing med Bergvärme hos Carlsson och Merkel i Västervik

När Carlsson & Merkel i Västervik AB tittade på en mer energi smart lösning så hörde dem av sig till Kyl-Bergman AB i Västervik en del av Tesab Kedjan.

Gamla fastigheter i Västervik har bytt ut fjärrvärme mot energi-effektiv frekvensstyrd bergvärmepump. Termia Mega XL blev valet i dessa 2 fastigheter.

Fastigheterna på Hallströmsgatan och Smålandsgatan återvinner även värmeenergi från frånluft ihop med borrhål.

I den ena fastigheten kopplades även in frikyla till vent.agg och fläktkonvektor.

Besparing, aktuella siffror efter 1 års drift.

Hallströmsgatan

Från 173 kWh/m2 år till 38 kWh/m2 år.

Smålandsgatan

Från 152 kWh/m2 år till 37 kWh/m2 år.

 

 

Hallströmsgatan

Smålandsgatan

Smålandsgatan