Utbyggnad av kyl och frysrum hos Plivit Trade AB i Västervik

Plivit tänker på framtidens miljöpåverkan och har därför låtit oss vara med i om och tillbyggnaden av kyl och frysrum.

Under hösten 2017 har om och tillbyggnaden färdigställts.
Kylrummet byggdes ut med måtten 12m *25m *8m. Valet på köldmedia blev Co2. 

Plivit hade ett befintligt frysrum med anläggning (H FC R404A). Det skrotade man för att byta Co2. Ytterligare ett frysrum byggdes med måtten 6m*25m*8m. Total frys volym 2000 m3.

All värmeenergi återvinns in i lokalerna, dels under frysrum och lagerlokalerna.