Västervik gymnasium får hållbar kyla

Kyl-Bergman fick i uppdrag att hjälpa till när Västerviks gymnasium skulle bygga ut restaurangskolan och ett nytt skolkök.

Västervik Bostad AB, som äger Västervik gymnasiums lokaler, beslutade om att bygga ut restaurangskolan och ett nytt skolkök. Skanska blev huvudentreprenör som sedan tog hjälp av Kyl-Bergman för kylinstallationerna. Till en början skulle HFC monteras men för att det ska bli en framtidssäker och miljövänlig lösning föreslog Kyl-Bergman istället en CO2 installation.

Den slutgiltiga installationen omfattade 2 frysrum, 7 kylrum och 14 kyl- och frysskåp samt kylbänkar. Där allt drivs med två stycken CO2 aggregat från Advansor. 

Kyl-Bergman och resten av TESAB-kedjan arbetar utifrån policyn 100% Hållbarhet. Därför har allt installerats med CO2 som köldmedium. Det är ett miljövänligt köldmedium, för att få ett 100% hållbart miljöval.

Projektet blev klart vid årsskiftet 2018/2019.