Butikskyla

Utöver en lättnavigerad och estetiskt talande butiksmiljö behöver du även rätt klimat för att dina kunder ska trivas i din butik. Vi på Kyl & Maskin tar gärna ett övergripande ansvar och installerar utrustning som är lämpligast för din butik.

Vi på Kyl & Maskin stöter ofta på kylinstallationer som slukar energi helt i onödan, exempel på sådant är öppna kyl- och frysdiskar. Dessa må vara estetiskt tilltalande men påverkar förvaringsmiljön, drar mest energi samtidigt som den påverkar butikskylan och kunderna kan uppleva din butik kyligare än andras. Med dörrar/skjutdörrar på kyl- och frysdiskar minskar energiåtgången rejält utan att kunderna störs, och kylda eller frysta produkter får jämnare temperatur. Bättre temperaturkvalitet i matvarorna innebär ökad livsmedelssäkerhet, bättre råvarukvalitet och minskat svinn, samtidigt som dina kunder vill komma tillbaka.

Hållbar butikskyla

Vi jobbar mycket med naturliga köldmedier och framförallt CO2 i syfte att skapa en så miljöanpassad funktion som möjligt. Installation av CO2 ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service och underhåll. De har heller inga krav på återkommande läcksökning och är i många fall billigare på sikt att installera än andra system.

Övergripande ansvar

Kyl & Maskin erbjuder ett övergripande ansvar och installerar utrustning som är bäst lämpad för just din butik. Med ett övervakningssystem från oss behöver du inte fundera på hur det ser ut med din butikskyla eftersom systemet snabbt låter dig veta om något är fel som du i sin tur kan åtgärda med detsamma. Det är både tids- och kostnadseffektivt!

Läs mer här om hur vi även kan hjälpa dig med teknik och design på dina kyl- och frysdiskar.