Bergvärme - En djupgående Resurs

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperatur året om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Investeringskostnaderna är relativt höga, men i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Årsvärmefaktorn* (SCOP) är hög, upp till 3,9 för hus med ett radiatorsystem och upp till hela 4,9 för hus med vattenburen golvvärme. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.

Systembeskrivning

En bergvärmepump hämtar sin energi från en bergborra. I borran finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol). Genom att ”köra runt” vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet.

Fördelar

Vanligaste typen av värmepumpinstallation i Sverige vilket ger ett brett utbud av värmepumpar.
Mycket driftsäkert system med bra livslängd.
Nackdelar
Systemet medför ganska stora kostnader för borrning. Dock ska man veta att borran kommer väl till pass igen när första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.

Viktigt

  • Borrhålet spelar stor roll i systemet, och det aktiva djupet är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och ner).
  • Borrhålet får inte vara underdimensionerat, då hålet riskerar att bli för kallt.
  • Vid flera borrhål är rekommenderat avstånd mellan hål minst 20 meter.

Allmänt

Tillståndsplikt.

*Årsvärmefaktorn är förhållandet mellan hur mycket el värmepumpen förbrukar och hur mycket värme den ger.

* Text hämtad med tillstånd från SKVP.