100% hållbarhet!

Vi ger dig den senaste klimatneutrala teknologin inom kyla och värme. Vi tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service.

Allt vi på Labkyl gör utgår från en grundtanke om minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet, oavsett om uppdraget gäller en industri, isbana, kyllager eller kontorsbyggnad. Genom att använda CO₂ (koldioxid) i våra applikationer skapar vi klimatneutral kyla och värme med hög energieffektivitet. Koldioxiden är återvunnen från biogasframställning och paketeras i slutna system.

Det är ett helt naturligt köldmedium som har fantastiska egenskaper för kyla och värme. Ur den moderna CO₂-teknologin har vi utvecklat en spetsteknik vi kallar DLE (Delta Lift Energy). DLE-konceptet representerar en helhetssyn på en byggnads totala behov av kyla och värme kopplat till rätt funktion och rätt kapacitet. CO₂-tekniken minskar avsevärt behovet av tillförd energi vilket spar pengar och minskar installationens klimatpåverkan till ett minimum.

Välkommen till Labkyl - ett av ledande företag inom energieffektiv och klimatneutral kyla och värme. Tillsammans bidrar vi till 100% hållbarhet.

Senaste nytt från Labkyl

Visa alla nyheter