DLE® - Framtidens koncept för miljövänlig och energieffektiv kyla och värme

DLE® har utvecklats under flera år av Labkyl och finns nu i produktion samt installerade och i drift hos beställare. DLE representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Det som möjliggjort den här utvecklingen är en banbrytande CO2-teknik, där CO2(koldioxid) använts i stället för miljöfarliga syntetiska köldmedier. Den CO2 som nyttjas har tagits om hand som en biprodukt vid biogastillverkning och därefter kapslats in i ett slutet system. DLE-tekniken är en helt och hållet klimatneutral lösning som kommer att revolutionera marknaden.

Vi skapar högtempererat hetvatten

Oavsett om energin hämtas ur berg, vatten eller luft är tekniken i DLE användbar. Tack vare DLE-konceptet med CO2 kan man skapa hetvatten på över 75°C.

Energin omvandlas till värme som leds in i en byggnads värmecentral. Här växlas det till varmvatten, värme och ventilation. På samma sätt skapar DLE-tekniken kyla till hotell, industri, butiker och isbanor. Man åstadkommer en energibesparing på mer än 20% mot nuvarande system.

Energin som återvinns och går tillbaka i form av varmvatten och uppvärmning.

Med naturligt köldmedium och en extremt låg energiförbrukning är DLE-värmepumpen den överlägset mest energieffektiva och miljövänliga produkten på marknaden.

DLE-värmepumpen ger 100% effekttäckning

Den höga effekttäckningsgraden på våra DLE-värmepumpar grundar sig på att de klarar betydligt högre framledningstemperaturer än vanliga värmepumpar.

En vanlig bergvärmepump täcker normalt ca 70% av en fastighet eller anläggnings totala behov av värme/kyla.

Resterande 30% av energin brukar tillföras via olja eller elpanna i form av spetsvärme.

Genom att DLE-tekniken möjliggör betydligt högre temperaturer på vattnet behövs inte heller någon spetsvärme. DLE-värmepumpen kan stå för 100% av en fastighets eller anläggnings totala behov av värme och kyla.

Det finns starka ekonomiska incitament för att satsa på DLE.
Konceptet ger stora energibesparingar.

I dag kan Labkyl leverera DLE värmepumpar från 50 kW till 1000 kW/st

 

Utvalda beställare:

Sånga-Säby

Kv. Nöten 5

Yasuragi