Halverade energikostnader för ny ishall i Enköping

TESAB-företaget Industri & Laboratoriekyl arbetar just nu tillsammans med ELVbygg med att bygga en helt ny ishall med CO2 som köldmedium i Enköping. När Enköpings kommun beslöt att uppgradera ishallen Bachohallen, samt bygga en helt ny ishall ville man att slut­resultatet skulle innebära så låga driftskostnader som möjligt.

Den nya hallen som ska stå klar 2017 byggs med ett CO2 transkritiskt system i banan vilket ger en modern hall med låga driftskostnader. Den äldre hallen konverterades om från ammoniak till CO2 under sommaren 2016. Det gamla, indirekta systemet kylt med ammoniak togs bort och i stället infördes ett direkt expansionssystem. Omläggningen gick snabbt och pro­ blemfritt. Med de nya maskiner som  nns idag gick det snabbt att hyvla den gamla banbädden och gjuta in nya rör. När allt står klart beräknas återvunnen värme från aggrega­ ten räcka till både tappvatten, radiatorer och varmvatten till ismaskinen. Totalt innebär det en beräknad driftkostnads­ besparing på upp till 50% kr per år för Enköpings kommun.

”Vi på ELVbygg är generalenterepenör för projektet ishall i Enköping. Industri & Laboratoriekyl genomför sitt uppdrag åt oss som en totalentreprenad, vilket ställer höga krav på både deras förmåga att projektera som att installera. Det har fungerat mycket bra och de har visat ett stort engage­ mang för projektet. Trots hård tidspress har de lyckats leverera det de ska i tid. Enligt mig är Industri & Laboratoriekyl vår viktigaste partner i hela projektet. Jag kan absolut rekommendera dem vidare till andra projekt och uppdrag”, Peter Vägermark, styrelseordförande/ägare, ELVbygg AB.