Industri & Laboratoriekyl ger Sophiahemmet miljövänlig kyla

Sophiahemmet är nu i slutet av renoveringen av det drygt hundra år gamla Lill-Janshuset. Byggnaden som tidigare bl.a. har hyst Allmänna BB och på senare år kontor byggs nu om för att ge plats åt nya vårdgivare.

Fastigheten är på ca 6000 kvm och kommer tillsammans med övrig verksamhet bl.a. rymma tre operationssalar och 22 vårdplatser.

Sjukhus behöver mer kyla överlag

En komfortkylmaskin behöver i en normal verksamhet bara vara i drift när det är över ca 16 grader varmt utomhus. För Stockholmsområdet innebär det att komfortkyla används maximalt två månader per år.

Under den temperaturen klarar sig de flesta med vanlig ventilation.

Ett sjukhus som Lill-Janshuset klarar sig inte på det. Magnetkameror, röntgen, datorer, skärmar och många andra tekniska installationer gör sitt för att alstra värme och behovet av kyla blir därför stort.

Koldioxid (CO2) - en ovanlig lösning för enbart komfortkyla

2015 fick Industri och Laboratoriekyl i uppdrag av huvudmannen att ta fram den tekniska lösning som skulle ligga till grund för anbudsförfrågan angående komfortkyla till Lill-Janshuset.

Industri & Laboratoriekyls förslag var att installera en renodlad CO2-maskin för produktion av komfortkyla.

Idag används CO2 framför allt i moderna livsmedelsbutiker men då i huvudsak för att producera kyla till kyl- och frysmöbler. Men med tanke på sjukhusets behov av kyla och att beställaren ville att lösningen skulle vara långsiktig och garanterat sträcka sig över F-gasförordningen olika stoppdatum blev CO2 det självklara valet.

Lyckad installation på rätt sätt i rätt tid!

Projekteringen för Industri & Laboratoriekyls räkning startade 2015, sommaren 2016 gick projektet igång och i februari 2017 genomfördes slutbesiktningen.

- Det här var ett intressant projekt. Vi är specialister på CO2-installationer och har genomfört lyckade uppdrag i många livsmedelsbutiker, lagerhallar, datahallar, ishallar m m.

När vi tittade på det här projektet ur flera olika synvinklar som miljöpåverkan, långsiktighet och ekonomi så var valet självklart. Ur energibesparingssynpunkt är vår applikation jämförbar med geotermisk kyla, dvs borrade hål. Vi räknar med en sänkning av driftskostnaderna med 10% till 20% men det kan bli mer. Den är också helt förberedd för att genom värmeåtervinning producera gratis varmvatten till hela fastigheten. Själva installationen vållade inga problem. Vi tackar vår uppdragsgivare och våra samarbetspartner som hjälpte oss genomföra projektet på bästa sätt i rätt tid, säger Patrik Larsson, Vd på Industri & Laboratoriekyla.

 

Bild: Wikipedia